Vad har du gjort den här veckan?

LoggbokenMåndagar är bra dagar för att sätta mål och titta framåt. Men om vi glömmer att titta bakåt kan vi inte lära oss av våra misstag, göra mer av det som fungerar eller hitta en lösning på våra problem.

Att var medveten och reflektera över arbetet ger oss större chanser att skapa mer av det som är bra. Fredagar är bra dagar att göra en summering.

Ställ dig frågorna:
Vad har jag gjort som varit bra den här veckan?
Vad har inte fungerat?
Vilket stöd har jag fått?

När du vet hur veckan har fungerat kan du ställa dig två frågor om nästa vecka:
Vad ska jag göra mer av nästa vecka?
Vad ska jag göra mindre av?

Med det här nedskrivet och tydligt har du fina förutsättningar för en bättre arbetsvecka efter helgen!

Om du vill få stöd i den här processen finns verktyget Loggboken, som du fyller med dina reflektioner och strategier utifrån fasta frågor.

Läs mer här.